15/11/11

Θέμα ιστοεξερεύνησης

Με αφορμή το αυριανό μας μάθημα που θα αφορά στην ιστοεξερεύνηση ( webquest) θα
σας παρακαλούσα να σκεφτόσασταν πιθανά θέματα για  να φτιάξουμε όλοι μαζί τις 
δικές μας ιστοεξερευνήσεις.
Για να βοηθήσω αναφέρω ενδεικτικά κάποιες προτάσεις:

η ζωή και το έργο ενός λογοτέχνη, ζωγράφου, ιστορικού, επιστήμονα, γενικότερα κάποιας σημαντικής προσωπικότητας
η γνωριμία με διάφορες περιόδους τέχνης
η καθημερινή ζωή σε διάφορες ιστορικές φάσεις
σημαντικά ιστορικά γεγονότα
η πόλη ή το χωριό των μαθητών στο πέρασμα του χρόνου (παρελθόν-παρόν)
επίσκεψη σε ένα εικονικό μουσείο

13/11/11

Δημιουργία ιστοεξερεύνησης στο Zunal

 Ένα εργαλείο που βοηθάει να φτιάχνουμε ιστοεξερευνήσεις στο διαδίκτυο είναι το Zunal. Για να το χρησιμοποιήσετε είναι απαραίτητο να κάνετε πρώτα εγγραφή. Στην ελεύθερη όμως χρήση σας δίνει
τη δυνατότητα δημιουργίας μόνο μιας ιστοεξερεύνησης.
Το σημαντικό είναι ότι υποστηρίζει ελληνικά. Για να αλλάξετε τη γλώσσα χρήσης από αγγλικά σε ελληνικά επιλέγεται από το Control Panel πρώτα Settings
και στη συνέχεια επιλέγετε Change Language - Greek

WebQuest-ελληνική κοι νότητα


Έχει δημιουργηθεί από τους συναδέλφους Θωμά Αγοραστούδη και Γιάννη Σαλονικίδη ένας δικτυακός τόπος στα ελληνικά για να στηρίξει τη διδασκαλία με ιστοεξερευνήσεις και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου.

Όσοι από εσάς θέλετε να βρείτε ένα έτοιμο ηλεκτρονικό περιβάλλον για να κάνετε τους  πειραματισμούς σας δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δημιουργίας ιστολογίου για να φτιάξετε τη δική σας ιστοεξερεύνηση!

Πρώτα όμως θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο δικτυακό τόπο!
Καλή αρχή!