15/11/11

Θέμα ιστοεξερεύνησης

Με αφορμή το αυριανό μας μάθημα που θα αφορά στην ιστοεξερεύνηση ( webquest) θα
σας παρακαλούσα να σκεφτόσασταν πιθανά θέματα για  να φτιάξουμε όλοι μαζί τις 
δικές μας ιστοεξερευνήσεις.
Για να βοηθήσω αναφέρω ενδεικτικά κάποιες προτάσεις:

η ζωή και το έργο ενός λογοτέχνη, ζωγράφου, ιστορικού, επιστήμονα, γενικότερα κάποιας σημαντικής προσωπικότητας
η γνωριμία με διάφορες περιόδους τέχνης
η καθημερινή ζωή σε διάφορες ιστορικές φάσεις
σημαντικά ιστορικά γεγονότα
η πόλη ή το χωριό των μαθητών στο πέρασμα του χρόνου (παρελθόν-παρόν)
επίσκεψη σε ένα εικονικό μουσείο

13/11/11

Δημιουργία ιστοεξερεύνησης στο Zunal

 Ένα εργαλείο που βοηθάει να φτιάχνουμε ιστοεξερευνήσεις στο διαδίκτυο είναι το Zunal. Για να το χρησιμοποιήσετε είναι απαραίτητο να κάνετε πρώτα εγγραφή. Στην ελεύθερη όμως χρήση σας δίνει
τη δυνατότητα δημιουργίας μόνο μιας ιστοεξερεύνησης.
Το σημαντικό είναι ότι υποστηρίζει ελληνικά. Για να αλλάξετε τη γλώσσα χρήσης από αγγλικά σε ελληνικά επιλέγεται από το Control Panel πρώτα Settings
και στη συνέχεια επιλέγετε Change Language - Greek

WebQuest-ελληνική κοι νότητα


Έχει δημιουργηθεί από τους συναδέλφους Θωμά Αγοραστούδη και Γιάννη Σαλονικίδη ένας δικτυακός τόπος στα ελληνικά για να στηρίξει τη διδασκαλία με ιστοεξερευνήσεις και να μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εξοικείωση των εκπαιδευτικών που συμμετέχουν στην Επιμόρφωση Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου.

Όσοι από εσάς θέλετε να βρείτε ένα έτοιμο ηλεκτρονικό περιβάλλον για να κάνετε τους  πειραματισμούς σας δεν έχετε παρά να χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία δημιουργίας ιστολογίου για να φτιάξετε τη δική σας ιστοεξερεύνηση!

Πρώτα όμως θα πρέπει να κάνετε εγγραφή στο δικτυακό τόπο!
Καλή αρχή!

6/7/08

Τι λέτε; Να ξεκινήσουμε;

Έχετε σε μορφή PowerPoint το περιβάλλον στο οποίο θα αναπτύξετε μια ιστοεξερεύνηση σχετική με τη ζωή και το έργο του Διονύσιου Σολωμού.


ΒΗΜΑ 1ο
Όλοι μαζί στην ολομέλεια αποφασίζετε για την αποστολή που θα αναθέσετε στους μαθητές.
Είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο εξαρχής τι επιδιώκετε και ποιον τρόπο θεωρείτε ότι θα το πετύχετε αποτελεσματικότερα.
ΒΗΜΑ 2ο
Χωρίζεστε σε επιμέρους ομάδες και μοιράζεστε τις εργασίες που πρέπει να πραγματοποιηθούν.
-Μία ομάδα αναλαμβάνει να αναζητήσει στο διαδίκτυο τις καταλληλότερες πηγές για την ιστοεξερεύνηση
-Μια ομάδα ετοιμάζει τις ομάδες εργασίας των μαθητών αναθέτοντας συγκεκριμένους ρόλους πχ. η ομάδα των δημοσιογράφων, των ιστορικών λογοτεχνίας ή ό,τι άλλο.
-Μια ομάδα συντονίζει το υλικό που συγκεντρώνεται από τις δύο προηγούμενες ομάδες και το καταχωρεί στο πρότυπο παρουσίασης που σας έχει ήδη δοθεί. Είναι επιθυμητό να δουλέψουν σε αυτή τα άτομα που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία στο λογισμικό παρουσιάσεων.
ΒΗΜΑ 3ο
Στην ολομέλεια συζητιούνται και επιλύονται τυχόν προβλήματα που έχουν προκύψει στην πορεία της διαδικασίας και δίνεται η τελική μορφή στην παρουσίαση.
ΒΗΜΑ 4ο
Η κάθε ομάδα αξιολογεί τον τρόπο με τον οποίο δούλεψε και το αποτέλεσμα της κοινής εργασίας όλων.
ΒΗΜΑ 5ο
Η ομάδα με περηφάνεια ανεβάζει την ιστοεξερεύνηση της στο συγκεκριμένο ιστολόγιο, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από όποιον θέλει να πειραματιστεί μέσα στην τάξη. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει αν όσοι το επιχειρήσουν δώσουν στη συνέχεια κάποια σχόλια από την εμπειρία τους αυτή. Η ανατροφοδότηση αυτή είναι ιδιαίτερα πολύτιμη και φυσικά καθιστά τη μορφή της ιστοεξερεύνησης διαρκώς μεταβαλλόμενη.

Καλή επιτυχία!!

WebQuests ή αλλιώς ιστοεξερευνήσεις

Μια παρουσίαση με πληροφορίες σχετικά με τη δημιουργία και χρήση WebQuests στην εκπαιδευτική διαδικασία