15/11/11

Θέμα ιστοεξερεύνησης

Με αφορμή το αυριανό μας μάθημα που θα αφορά στην ιστοεξερεύνηση ( webquest) θα
σας παρακαλούσα να σκεφτόσασταν πιθανά θέματα για  να φτιάξουμε όλοι μαζί τις 
δικές μας ιστοεξερευνήσεις.
Για να βοηθήσω αναφέρω ενδεικτικά κάποιες προτάσεις:

η ζωή και το έργο ενός λογοτέχνη, ζωγράφου, ιστορικού, επιστήμονα, γενικότερα κάποιας σημαντικής προσωπικότητας
η γνωριμία με διάφορες περιόδους τέχνης
η καθημερινή ζωή σε διάφορες ιστορικές φάσεις
σημαντικά ιστορικά γεγονότα
η πόλη ή το χωριό των μαθητών στο πέρασμα του χρόνου (παρελθόν-παρόν)
επίσκεψη σε ένα εικονικό μουσείο

Δεν υπάρχουν σχόλια: