13/11/11

Δημιουργία ιστοεξερεύνησης στο Zunal

 Ένα εργαλείο που βοηθάει να φτιάχνουμε ιστοεξερευνήσεις στο διαδίκτυο είναι το Zunal. Για να το χρησιμοποιήσετε είναι απαραίτητο να κάνετε πρώτα εγγραφή. Στην ελεύθερη όμως χρήση σας δίνει
τη δυνατότητα δημιουργίας μόνο μιας ιστοεξερεύνησης.
Το σημαντικό είναι ότι υποστηρίζει ελληνικά. Για να αλλάξετε τη γλώσσα χρήσης από αγγλικά σε ελληνικά επιλέγεται από το Control Panel πρώτα Settings
και στη συνέχεια επιλέγετε Change Language - Greek

Δεν υπάρχουν σχόλια: